बाकसमा हालेर, ध्यानपूर्वक पुऱ्याइने

स्ट्रबेरीमा ताजापन हुनु जरूरी छ। करार गर्ने किसान पार्टनरहरूले बिहान टिपेको ताजा पाकेको स्ट्रबेरी, त्यही दिन भित्र पठाउँछन्। साथै, पठाउँने बेलामा ती महत्वपूर्ण फलमा घाउ नलाग्ने गरि, एउटा एउटा गरेर BOX मा लहरै राख्ने गर्छन्। प्राकृतिक स्वादलाई मध्यनजर गरेर बनाएको स्ट्रबेरी। आफ्नो लागि इनाम, महत्वपूर्ण मानिसको लागि उपहार दिन कस्तो होला?